Uroczystosć świętych Apostołów Piotra i Pawła

Święci Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Piotr i Paweł, “obdarzeni różnymi darami, zbudowali jeden Kościół Chrystusa”. 

Zapraszamy do wysłuchania kazania odpustowego wygłoszonego 29 czerwca 2024 r. w naszym kościele parafialnym przez ks. Józefa Pochawata MS

ur. w 1960 roku w Rzeszowie, kapłan od 1986, doktor habilitowany, absolwent patrologii w Instytucie Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autor publikacji naukowych, popularnonaukowych, tłumacz, wykładowca, kapelan Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wchodzi w skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. orzeczenia św. Cezarego z Arles doktorem Kościoła.