Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata

Foto relacja z zakończenia Misji Świętych AD 2023 prowadzonych przez ks. Zbigniewa Wala MS oraz ks. Kazimierza Wolana MS.

Foto: ks. Mariusz Czachor MS

Łapszanka:

Łapsze Wyżne: