23 Niedziela zwykła – 10 września 2023

  1. Od tej niedzieli w Polsce rozpoczyna się XII Tydzień Wychowania. Towarzyszyć mu będą słowa Wspólnota słuchająca i ewangelizująca.
  2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez różne posługi i pomoc przyczynili się do pięknego przeżywania misji świętych: p. kościelnej, p. organiście, ministrantom, lektorom, p. Magdalenie wraz ze scholą, państwu Stefanowi i Irenie Kiedziuch, pani kucharce Helenie,  panu Ryszardowi Szczechowicz i Janowi Kiedziuch, radzie parafialnej, i wszystkim parafianom, którzy  przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w misjach świętych.
  3. Organizujemy Wyjazd do Dębowca na odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej, który będzie w przyszłą niedzielę, 17 września. Zapisy w zakrystii do czwartku.
  4. Spotkanie ministrantów odbędzie się w najbliższą środę, 13 września. W Łapszance po Mszy św. W Łapszach Wyżnych po mszy św. i nowennie ok. godz. 19.00
  5. Zapowiedzi przedślubne. Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Dawid Szot, zam. Iwkowa i Elżbieta Katarzyna Sołtys, zam. Łapszanka. Zapowiedź pierwsza.

Misjonarze Saletyni