Program Misji świętych

Najważniejsza jest Miłość

Misje Święte w parafii św. Piotra i Pawła

w Łapszach Wyżnych

02-10 września 2023 r.

Sobota – 2 września

16.00-Eucharystia na rozpoczęcie Misji św. w Łapszance

18.00- Eucharystia na rozpoczęcie Misji św.

Niedziela – 3 września  Eucharystia  w „Pierwszym Dniu Tygodnia”

Godz.  7.00, 9.00, 11.30- Łapsze Wyżne

Godz. 10,15 –  Łapszanka

Poniedziałek – 4 września  Eucharystia – pokarm w drodze

            Godz. 8.00 –  Eucharystia z kazaniem dla wszystkich

            Godz. 9.00 –  Rozpoczęcie roku szkolnego w Łapszance

            Godz. 9.30  –  Rozpoczęcie roku szkolnego          

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego               

            Godz.16.00-   Eucharystia w Łapszance

            Godz. 17.15 – Różaniec       

            Godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem dla  wszystkich      

            Godz. 20.00 – Modlitwa rodzinna (w domu)

Wtorek – 5 września  Eucharystia -źródło miłości małżńskiej

            Godz. 8.00 –   Eucharystia z kazaniem dla wszystkich

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

            Godz. 16.00 –  Eucharystia w Łapszance – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich   

            Godz. 17.15 – Różaniec

            Godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem dla małżonków,odnowienie przyrzeczeń małżeńskich      

            Godz. 20.00 – Modlitwa rodzinna

Środa – 6 września – Tajemnica Chrystusowej Ofiary na Kalwarii, Dzień Spowiedzi

            Godz. 8.00 –   Eucharystia  z kazaniem dla wszystkich

Spowiedź w Łapszach: 11.00 – 12.00     oraz 15.30-17.00

Spowiedź w Łapszance: 15.00-16.00  

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

            Godz. 16.00 –  Eucharystia w Łapszance – nabożeństwo przebłagalne za grzechy

            Godz. 17.15 – Nowenna do MB Saletyńskiej         

            Godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem; po mszy św. nabożeństwo przebłagalne za grzechy w parafii

           Godz. 20.00 – Modlitwa rodzinna

Czwartek – 7 września  Tajemnicze spotkania z Chrystusem   

            Godz. 8.00 – Eucharystia z kazaniem dla chorych, sakrament namaszczenia chorych

                                  i błogosławieństwo lurdzkie    

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

            Godz. 16.00 – Eucharystia  w Łapszance – po mszy św. modlitwa na cmentarzu

            Godz. 17.15 – Różaniec

            Godz. 18.00  – Eucharystia za zmarłych z rodzin i parafii

                                     Procesja na cmentarz     

            Godz.20.00 – Modlitwa rodzinna

Piątek – 8 września- Maryja żywą monstrancją

            Godz. 8.00 –   Eucharystia z kazaniem maryjnym; po Mszy św. zawierzenie całej parafii MB             

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

            Godz. 16.00-  Eucharystia w Łapszance  – zawierzenie parafii Matce Bożej      

            Godz 17.15.-  Droga krzyżowa        

            Godz. 18.00 – Eucharystia z kazaniem maryjnym; po mszy zawierzenie całej parafii M. Bożej
                                  

            Godz. 19.30- Liturgia Słowa dla młodzieży / dla młodzieży z Łapsz i Łapszanki /

            Godz.20.00- Modlitwa rodzinna

Sobota – 9 września Eucharystia- wspólnotą z Chrystusem

            Godz.  8.00-  Eucharystia z kazaniem dla wszystkich

            Godz. 10.00 – Liturgia Słowa  z błogosławieństwem dzieci

                                  i matek w błogosławionym stanie

            Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

            Godz. 16.00-  Eucharystia  na zakończenie misji św. w Łapszance – modlitwa przy krzyżu.

            Godz. 17.15 – Różaniec

            Godz. 18.00 – Eucharystia na zakończenie Misji św., poświęcenie krzyża misyjnego

            Godz. 20.00 – Modlitwa rodzinna

Słowo Boże głoszą; ks. Kazimierz Wolan MS –  Z  Domu Rekolekcyjnego w Zakopanem 

i ks. Zbigniew Wal MS– z Domu Rekolekcyjnego „Centrum Pojednania” w  Dębowcu