Saletyńskie inicjatywy dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do zapisania się na dwie inicjatywy organizowane przez nasze Zgromadzenie:

1) 8. Saletyńskie Saletyńskie Spotkanie Dzieci w Kobylance k. Gorlic.

Termin: 14-16 czerwca 2024 r. dla dzieci z klas: 1-7.
Plan spotkania:

Więcej na stronie internetowej: https://dzieci.saletyni.pl/ oraz w mediach społecznościowych.

2) 37. Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu k. Jasła.

Termin: 1-4 lipca 2024 r. dla młodych od14 roku życia.

Więcej na stronie internetowej: https://spotkania.saletyni.pl/ oraz w mediach społecznościowych.

Zapisy na oba wyjazdy z naszej parafii prowadzi ks. Paweł. Zapraszamy do kontaktu.