Diagnoza potrzeb kobiet z gminy Łapsze Niżne

W lipcu 2023 roku w parafii Łapsze Wyżne  powstała i działa Rady Kobiet. Działając non-profit dążymy do wypełnienia naszej  misji, którą jest reprezentowanie interesów kobiet z gminy Łapsze Niżne oraz integrowanie środowisk kobiecych, wspieranie ich rozwoju i budowanie pewności siebie. 
Chcemy nasze działania planować tak, aby odpowiadały na  potrzeby naszych mieszkanek, dlatego postanowiłyśmy przeprowadzić niniejsze badanie.
Ankieta jest skierowana do pełnoletnich mieszkanek gminy Łapsze Niżne Badanie jest anonimowe i trwa do 30.10.2023 r.