Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 MARCA 2020

  1. Kościół w Polsce respektuje wytyczne władz państwowych odnośnie wprowadzonego stanu epidemicznego. Usilnie zachęcamy wszystkich parafian do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i wywołanej nim choroby COVID 19.
  2. Wszyscy, którym naprawdę zależy na zdrowiu i życiu ludzi apelują, by w tych dniach pozostać w domu, a w niedzielę skorzystać z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. Zachęcamy parafian do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji i internecie oraz do przyjmowania Komunii św. duchowej.
  3. Tradycyjne nabożeństwa wielkopostne, tj. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale prosimy o odmawianie w domach.
  4. Zachęcamy do:
  5. Codziennej modlitwy o zatrzymanie epidemii.
  6. Przyjmowania Komunii św. na rękę. Osoby, które przyjmują do ust, prosimy o podchodzenie na końcu.
  7. Zajmowania miejsc podczas Mszy świętej w odpowiedniej odległości od innych.
  8. Nie wchodzenia na zgromadzenie liturgiczne osób z objawami infekcji / kaszel, podwyższona temperatura/
  9. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia, rozpoczęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.
  10. Zapowiedzi przedślubne są umieszczone na tablicy ogłoszeń.

Misjonarze Saletyni