Informacja dotycząca udziału we mszach św.

Informacja dotycząca udziału we mszach św.

w dniach 25 marca – 11 kwietnia 2020

w kościele parafialnym w Łapszach Wyżnych i w kościele filialnym w Łapszance

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że we Mszy świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.

W mszach św. mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które zamówiły intencję i to w liczbie nieprzekraczającej 5 osób.

Pozostałych wiernych zachęcamy do modlitwy w domach.

Powyższe wskazanie może ulec modyfikacji.

Ogłoszenia parafialne i intencje mszalne są umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii: lapsze.saletyni.pl

Ewentualne nowe informacje będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

                                Ks. Bogdan Kadłuczka – proboszcz