Intencje mszalne od 18.01.-24.01.2021

Poniedziałek 18.01.2021

7.30 + Franciszek i Maria Szwarc oraz ich rodzice

18.00 + Jan, Franciszek, Maria Brawiak

18.00 + Władysław Kapołka – od Józefa i Zofii z rodz.

Wtorek 19.01.2021

7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w 36 rocz. ślubu

18.00 O błogosławieństwo Boże w 60 rocz. urodzin Józefa

18.00 + Cecylia Bryja – od córki Anny

Sroda 20.01.2021

7.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie

18.00 +Irena, Walenty, Franciszek, Jan Kołodziej

Czwartek 21.01.2021

7.30 + Bonifacy i Katarzyna Krzysik

18.00 + Agnieszka, Wincenty Skorupka

18.00 + Władysław Sołtys – od wnuka Kamila

Piątek 22.01.2021

7.30 + Agnieszka, Józef Krzysik

18.00 + Maria Kalata, + Maria i Paweł Kalata

Sobota 23.01.2021

7.30 + Andrzej Skorupka – 14 rocz. śm.,+ Anna Skorupka

18.00 + Katarzyna, Ludwik Monka

18.00 + Władysław Kapołka – od brata Ludwika z żoną

Niedziela 24.01.2021

7.00 + Maria Łukasz – 12 rocz. śm.

9.30 O błogosławieństwo Boże dla Bartosza w 1 rocz. urodzin i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

11.30 Za parafian

ŁAPSZANKA

Sroda 20.01.02021

15.00 Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Najświętszej dla wnuków i ich rodzin – int. dziadków

Piątek 22.01.2021

15.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w nowym domu i opiekę dla całej rodziny Swoczyk i Pęksa – intencja Marii

Niedziela 24.01.2021

8.15 W 18 rocz. urodzn Klaudii Sołtys dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą w dalszym życiu i nauce

10.45 Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinie i błogosławieństwo w pracy – int. Marka i Bożeny Trzop