Niech zstąpi Duch Twój

W porozumieniu z księdzem biskupem Januszem Mastalskim został ustalony termin bierzmowania w naszej parafii na sobotę 4 maja 2024 r., godz. 10.00.

Na ostatnie 100 dni bezpośredniego przygotowania kandydaci do sakramentu bierzmowania:

 1. Potwierdzają swoim świadectwem życia podpisaną deklarację i wynikające z niej zobowiązania:
  a) w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczą we Mszy Świętej;
  b) regularnie przystępują do Sakramentu Pokuty;
  c) sumiennie i aktywnie uczestniczą w katechezie szkolnej;
  d) zaliczą obowiązkowy materiał z Katechizmu;
  e) systematycznie będą brać udział w spotkaniach organizowanych dla kandydatów;
  f) uczestniczyć w nabożeństwach;
  g) odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.
 2. Wszędzie będą starać się być świadkiem wiary w Boga.
 3. Konsekwencją zlekceważenia ustalonych zasad może być konieczność wydłużenia okresu chrześcijańskiego dojrzewania.

Gorąca prośba do Rodziców: zgodnie z tym, co obiecaliście Bogu przy chrzcie waszego dziecka, czując się odpowiedzialni za wychowanie religijne wspierajcie Wasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.

Informacja porządkowa: dla jak najlepszego przeżycia tego czasu oraz pełnej dokumentacji postępów w realizowaniu podpisanej przez kandydatów deklaracji z dniem 26 stycznia 2024 r. wprowadzamy INDEKS.