Kolęda – wizyta duszpasterska 2023

Plan kolędy w Łapszach Wyżnych.
Początek kolędy każdego dnia o godz.: 9.00.

Środa 27.12.2023
1) ul. 3 Maja i św. Floriana od nr 2-78
2) ul. św. Floriana od nr 5-119
3) ul. św. Floriana numery nieparzyste od końca ulicy do nr 121 i ul. Pasieczna

Czwartek 28.12.2023
1) ul. św. Floriana od nr 82-do końca i ul. Leszczynowa
2) ul. Kościelna od nr 35
3) ul. Widokowa i Słoneczna, początek ulica Widokowa nr 37

Piątek 29.12.2023
1) ul. Kwiatowa, Młyńska, Zielona, początek ul. Zielona nr 1
2) ul. Na Brzegu, początek od strony Kościelnej


————————

Plan kolędy w Łapszance.
Początek: Msza Święta o godz.: 8.30.

Środa 27.12.2023
1) Kapłan rozpocznie kolędę w Łapszance na Wysznim Końcu, od ul. Do Doliny 6 do ul. Długa 55

Czwartek 28.12.2023

1) Kontynuacja kolędy do ul. Długa 11.

Piątek 29.12.2023
1) Kapłan kontynuacja kolędy do spotkania z drugim księdzem.
2) Kapłan rozpocznie ul. Na Równi 1 i kontynuacja do spotkania.