Intencje mszalne od 13-19.11.2023

Poniedziałek 13.11.2023

7.30 O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków

7.30 + Franciszek – 47 rocz. śm., Maria Brawiak

18.00 + Franciszek Payerhin – od Jana i Anny Kłak

18.00 + Jan Pawlica – od siostry Heleny z rodz.

Wtorek 14.11.2023

7.30 + Katarzyna i Bonifacy Krzysik

18.00 O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla członków Róży M.B. Ostrobramskiej

18.00 + Maciej Kuruc – od wnuka Marka Tokarczyk z rodz.

Sroda 15.11.2023

7.30 + Maria i Jan Kiedziuch

18.00 + Jan Sołtys – 28 rocz. śm.

Czwartek 16.11.2023

7.30 Za zm. członków Róży M.B.Saletyńskiej

18.00 O bł. Boże i opiekę M.B. Miłosiedzia dla córki w dniu urodzin

18.00 + Jan Pawlica – od siostry Zofii z rodz.

Piątek 17.11.2023

7.30 + Tekla, Gerwazy, Aniela Gryglak

18.00 + Łucja, Karolina, Józef Skorupka

18.00 W 5 rocz. ślubu Marzeny i Mateusza, dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże w rodzinie

Sobota 18.11.2023

7.30 ++ z rodz. Kurczak, Wróbel, Nosal

18.00 + Andrzej Szwarc

18.00 + Jan Pawlica – od chrześniaka Jana z rodz.

Niedziela 19.11.2023

7.00 Dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą w 18 rocz. urodzin wnuczki

9.00 O zdrowie i bł. Boże dla członków orkiestry dętej i ich rodzin

11.30 ++ z rodz. Krzysików

ŁAPSZANKA

Sroda 15.11.2023

15.00

Piątek 17.11.2023

15.00

Niedziela 19.11.2023

8.15

10.15