Pomagamy cierpiącym i ich bliskim

Już po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych, rodzice oraz nauczyciele włączają się w akcję charytatywną: „Pola Nadziei”.

Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Cele akcji „Pola Nadziei”:

  • Pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad ciężko chorymi
  • Propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka.
  • Edukacja społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej.
  • Więcej o akcji znajdziesz tutaj: https://www.fundacja.worwa.pl/pola-nadziei/

Kupując cebulkę żonkila wspieramy działalność Fundacji.

Pamiętajcie – bez WAS nie udałoby się nam zrobić wielu pięknych i ważnych rzeczy.

Zapraszamy i dziękujemy: Beata Kwak & Dorota Moś.