Najświętszej Maryi Panny z La Salette, Pojednawczyni Grzeszników

Uroczystość odpustowa AD 2023.

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą Krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę Pojednawczynią grzeszników, spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modli się razem z nami Współbrat Ks. Henryk Kaszuba MS – saletyn, który od 34 lat pracuje na Madagaskarze.

#Odpust #MBSaletyńska #ŁapszeWyżne #Łapszanka #Misje #saletyni# 40LatObecności

Foto relacja z przebiegu sumy odpustowej: Łapszanka i Łapsze Wyżne.

Zdjęcia: ks. Paweł Bryś MS & ks. Bogdan Kadłuczka MS