Informacja o Projekcie

Projekt „Senior pełną parą” realizowany przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych w okresie od 01.06.2023 r. do  20.12.2023 r.  

Celem projektu jest aktywizacja i poprawa wizerunku osób starszych w lokalnej społeczności – mieszkańców wiosek należących do Parafii Łapsze Wyżne – poprzez przeprowadzenie różnorodnych form aktywności na temat świadomości min. ekologicznej, upowszechniającej udział seniorów w życiu publicznym oraz szeregu warsztatów i zajęć edukacyjno – szkoleniowych dla seniorów.

Odbędą się m. in.

  • spotkania filmowe i medialne przedstawiające sylwetki osób starszych, zaangażowanych w życie publiczne,
  • warsztaty fotograficzne, przedstawiające seniorów z terenu parafii,
  • warsztaty międzypokoleniowe z udziałem dzieci oraz seniorów,
  • warsztaty ekologiczne, taneczne  oraz wizyta studyjna.

Zadanie dofinansowane jest ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”. Edycja 2023.