Jak to się robi w naszej gminie

Od 15 do 16  września odbyło się spotkanie połączone ze szkoleniem naszych aktywnych Kobiet! 

Szkolenie przybliżyło   uczestniczkom strukturę władz, zadania własne gminy procedowanie uchwał, zasady funduszu sołeckiego, role poszczególnych funkcji w radzie i prace komisji oraz inne podstawowe informacje o funkcjonowaniu samorządu lokalnego. 

Poprowadzone było  metodą warsztatową przez zatrudnionych  trenerów posiadających  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu obywatelskości. Dla dzieci uczestniczek w tym czasie zorganizowano opiekę, oraz zapewniono materiały do organizacji zabaw dzieciom.