Zadanie nr 1 Inspirowanie do zaangażowania publicznego

W lipcu br odbyło się spotkanie wprowadzające do projektu :

Omówiono  tematykę spotkań , spotkanie prowadziło 2 osoby .Zaprezentowano    rolę kobiety i ich  aktywność  w polityce. Uczestniczki mogły dowiedzieć się czym sięzajmują, jak zaczynały swoją aktywność publiczną. W drugiej części kobiety pracowały warsztatowo w grupach  wspólnie z opiekunami merytorycznymi wydarzenia. 

Tematyka : Uczestniczki spotkania zastanawiały  się nad

lokalnymi problemami, które ich dotyczą. W ostatniej części spotkania zaprezentowano przykładowy projekt aktywności obywatelskie i uczestniczki mogły dowiedzieć się szczegółów i uzyskać odpowiedzi na nurtujące je pytania z nim związane.