Wypominki roczne z Łapsz Wyżnych

  1. Małgorzata Gryglak;  Stefan i Judyta Gryglak** 2.  Maria Łukasz; Józef Tomaszkowicz; zm. z rodz. Tomaszkowicz, DrążekWłoszczyński** 3. Gerwazy, Tekla, Aniela Gryglak** 4.  Jan, Małgorzata, Paweł Radeccy; Maria, Ludwik, Rudolf, Łucja Krzysik.** 5. Franciszek, Tadeusz, Franciszek Janeczek; Franciszek Gryglak.** 6. Maria, Tomasz i Andrzej Sołtys; Helena i Alojzy Sołtys.** 7. Rozalia i Józef Krzysik, Józef i Cecylia Gryglak; Maria Wiatrowska; Irena Banduła.** 8. Helena, Jan Gryglak; Brygida Gryglak; Tomasz i Józefiana Gryglak; Franciszek i Maria Brawiak.** 9. Katarzyna, Paweł Biziak; Helena i Paweł Biziak; Jan Biziak; Henryk Starczewski; Józef Kuruc; Genowefa i Paweł Drążek; Paweł I Helena Drążek; Maria i Rajmund Biziak; Edward Biziak; Maria i Dominik Jadamiec; Franciszek Mazurek.** 10. Helena, Stefan Gryglak; Franciszek, Regina, syn Franciszek Budz; Maria i Jan Fedorko; Agnieszka i Józef Błachut.**11.Franciszek, Maria, Jan Brawiak; Stefania, Jan, Błażej Drążek.** 12. Jakub Ovšonka. 13. Edward Pawlica; Franciszek Pawlica; Tekla, Beniamin Pawlica; Katarzyna, Michał Kaczmarczyk.** 14. Józef Gryglak; Helena i Józef Gryglak; Helena i Józef Marszałek. 15. Judyta, Stefan Gryglak, Józef Błazoszek; Józef Gryglak.** 16. Jan Maciejak; Helena Maciejak z domu Kalata; Elżbieta i Jan Maciejak; Jan i Cecylia Biziak z USA; Franciszek i Anna Zoń.** 17. Andrzej Szwarc; Aniela i Franciszek Monka.**18. Józef Wilk; Antonina Wilk z domu Kalata; Paweł Biziak i Helena Biziak zd. Wilk.**19. Tomasz Sołtys; zm. z rodz. Butas.** 20. Zofia, Stanisław Nowak; Helena, Andrzej Kuruc.** 21.Emil i Maria Gryglak i syn Józef.**22. Maria i Franciszek Szwarc; Edward i Maria Szwarc; Andrzej Kalata.** 23. Michał i Waleria Krzysik; Franciszek i Elżbieta Krzysik; Kazimierz Turski; Jakub Ovšonka.** 24. Jan Krzysik; Helena, Seweryn Krzysik; Anna i Andrzej Skorupka.**25. Filomena i Paweł Horinik; Waleria i Gejzy Kalata.**26. Mieczysław Skorupka.**27. z. z rodz. Sołtys; Pawlak; Kłak; Brawiak; Jan Wójcik.** 28. Józef, Ludwina i syn Józef Wróbel; Helena i Jan Nosal.**29. Józef, Katarzyna, Franciszek Gabryś; Wincenty, Emilia Majerczak; Zofia Błazoszek.**30.Ludmiła, Maria, Józef Pojedzinka; Emilia, Jan Drążek; Maria Rabiańska; Maria Tomaszkowicz.**31. Anna, Jan Bylina; Maria, Józef Trzop.32. Dominik, Katarzyna Knutel; Józef, Rozalia Janeczek. 33. Andrzej Gryglak; Rozalia, Wincenty Gryglak; Katarzyna, Antoni Radecki. 34.Maria, Michał Sołtys; Emilia, Gerwazy Sołtys.35. Barbara i Edward Szwarc; Agnieszka i Wincenty Skorupka.**36. Józef Gryglak.** 37. Katarzyna Monka; Ludwik Monka.**38. Jan Krzysik; Maria Krzysik; Stanisław Krzysik.** 39.Stefania Dudas; Izydor Kiedziuch. 40. Józef Drążek; Maria Krzysik, Ludwik Krzysik; Dominik Krzysik; Ks. Ludwik Krzysik. 41. Ludmiła, Stanisław Nalepka; Maria, Franciszek Skorupka.**42. Katarzyna, Dominik Sołtys; Maria Sołtys; Józef Kuruc.43. Władysław Bulanda; Bronisława, Franciszek, Zofia Sliwa; Józef, Maria, Józef, Dominik Szwarc.44. Bonifacy, Katarzyna Krzysik; Maria, Paweł Jadamiec;45. Józef, Cecylia Pluta; 46. Irena i Walenty Kołodziej; Franciszek i Jan Kołodziej; Józef Kustwan; 47. Maria, Dominik Sołtys. 48. Maria, Józef Kołodziej. 49. Jan Sołtys; Paweł, Cecylia Gryglak; Franciszek, Helena Swoczyk; Maria Krupiak; Helena i Andrzej Sołtys. 50. Maria i Jan Ferko; Maria Kalata; Maria, Józef Gryglak; 51. Maria, Emil Gelatka; Genowefa, Józef Grońscy. 52.Franciszek, Katarzyna Swoczyk; Józef Kokoszka; 53. Antoni Pawlica; Antonina, Dominik Biziak; 54. Maria, Antoni Pawlica. 55. Andrzej, Helena Kuruc; 56. Edward Szczechowicz; Irena, Walenty Kołodziej; Edward, Helena Szczechowicz; Franciszek, Jan Kołodziej. 57. Maria, Ludwik Łojek; 58. Jan, Maria Sołtys; Franciszek Sołtys; 59. Augustyn, Maria, Ilona, Cecylia Bryja; Tadeusz i Rozalia Barcikowscy.60. Michał, Elżbieta, Józef Drążek; Ambroży, Stefania, Józef Drążek; Paweł, Maria Bigos; Jan, Józef, Stanisław, Teresa Nieradka; Jan, Helena Gryglak; Ambroży, Ludmiła, Jan Drążek; zm. z rodz. Jurgowian; Władysław, Zofia, Henryk, Jolanta Hetmańczuk; Zbigniew, Linda Szot; Maria, Franciszek, Franciszek Gryglak.61. Wendelin Majerczak; Katarzyna, Wiesław Procyk. 62. Józef Mazurek. 63. Józef Gryglak; Helena, Józef Gryglak. 64. Józef i Anna Starostowicz; 65. Anna Jadamiec; Antoni Jadamiec; Krystyna Jadamiec; Antoni Jadamiec.66. Maria i Józef Gryglak; Dominik Chowaniec; Wendelin Chowaniec; Maria i Antoni Chowaniec. 67. Paweł Bylina. 68. Franciszek Kowalczyk; Bogumiła Kuruc; Cecylia i Józef Kalata; Dominik Krzysik. 69. Marcin, Cecylia Biziak; Józef Biziak; Bogdan Mentel.70. Ludmiła, Ambroży, Jan Drążek. 71. Błażej Sołtys; Błażej Sołtys syn; Stefan Madeja. 72. Franciszek Krzysik; Mateusz Krzysik; Katarzyna i Paweł Krzysik; Józef Krzysik. 73. Jan Brwiak; Jan Magiera; Helena i Franciszek Magiera. 74. Anna Zubek. 75. Irena, Jan Kalata; Maria, Jan, Józef Kiedziuch.76. Marian Gryglak; Anna i Józef Haber. 77. Jan Bylina; Józef Krzysik; Ludwik, Rozalia, Paweł Sołtys. 78.Paweł i Anna Szwarc; Jan, Helena Gryglak. 79. Maria Bizub; Seweryn Bizub. 80.Katarzyna, Jan Kiedziuch; Elena, Antoni Kiedziuch; Agnieszka, Antoni Kiedziuch; Maria, Jan Sołtys; Władysław Zatłokiewicz. 81. Zofia Bigos; Józef Majerczak; Helena Bigos. 82. Rozalia i Tomasz Sołtys; Zbigniew Kurczak. 83. Helena Waksmańska; Andrzej Waksmański; Julia Pietraszek; Maria Kołodziej; Józef Kołodziej.84. Małgorzata Gryglak, Michał Gryglak.85. Regina, Sebastian i syn Józef Kurczak.86. Agnieszka Kiedziuch; Antoni Kiedziuch; Franciszek Kiedziuch; Ellena Kiedziuch; Antoni Kiedziuch.87. Katarzyna Cyrwius; Józef Cyrwus. 88.Franciszek i Maria Majerczak. 89.Józef i Cecylia Krzysik. 90.Józef Tomaszkowicz. 91.Jan Ferko; syn Jana Ferko, Jan Bylina, syn Jana Bylina. 92. Franciszek I Cecylia Kalata. 93.zm. z rodz. PayerhinCzyżowicz; Barbara i Mieczysław Jeleniewscy. 94.Maria Chowaniec; Józef Chowaniec; Maria Witowska; Jan Witowski.95. Józef Gryglak; Anna i Andrzej Sołtys. 96. Jan Brawiak. 97.Błażej i Cecylia Krzysik. 98. Franciszek syn Andrzej; Franciszek, Maria Brawiak; Sebastian, Maria Sołtys; Sebastian, Maria, Jan Mazurek. 99. Józef Dudas. 100. Edward Potaczek; Marcin, Elżbieta, Józef, Marcin Pawlica. 101. Maria i Antoni Pawlica; Elżbieta i Józef Sołtys; Maria Kęder. 102. Zdzisław Skorupka. 103. Zm. z rodz. KrzysikGórskich. 104. Adela Sołtys; Maria i Paweł Sołtys; Wojciech Ligas; Jan i Teresa Karkoszka. 105. Joanna i Paweł Kalata; Maria i Paweł Kalata; Aleksander Rakić. 106. Olga i Dominik Sołtys; Olga i Franciszek Szczechowicz; Józef Kuruc. 107. Zm. z rodz. Drążek; Jan Sołtys; Helena i Jan Sołtys; Jan, Gizela Drążek; Ewa Drążek. 108. Maria i Jan Gogola; Józef Gogola; Jan Biziak. 109. Maria i Józef Gryglak; Zofia, Helena Bigos; Dominik, Wendelin Chowaniec; Maria, Józef Kubuszek. 110. Adam i Zofia Sołtys; Adam Sołtys; Tomasz i Agnieszka Sołtys. 111. Alojza, Józef Sołtys i syn Józef Sołtys. 112.Seweryn, Anna Krzysik; Józef Jasieniak. 113. Andrzej Sołtys. 114. Zm. z rodz. Zielińskich, Kłak, Jurgowian. 115. Józef Błazoszek. 116. Maria, Paweł Sołtys; Anna, Stanisław Woźnik; Albina, Ludwik, Jan, Stanisław Murzańscy; Janina Rychtarczyk. 117. Dominik, Katarzyna, Wacław, Helena Gryglak. 118. Maria Gryglak; Józef Gryglak 119. Józef i Rozalia Janeczek; Tadeusz Wojtasiak.120. Maria Kalata; Maria i Paweł Kalata; Maria i Józef Gryglak.121. Michał, Małgorzata Gryglak; Maria Szczecina; Stanisław Gryglak.122. Franciszek Bylina. 123.Paweł, Aniela Stańczak; ks. Antoni Sołtys; Katarzyna Krawontka; Maria Szaluś; Adam Milon i jego rodzice.124.  Gerwazy, Emilia Sołtys; Józef Sołtys. 125. Ks. Janusz Szczepański; Marek Kobylarz. 126. Maria i Władysław Szwarc; Maria Kowalczyk; Jerzy Gromala. 127. Stefania Drążek; Ambroży Drążek; Franciszek Gryglak; Marian Gryglak; Józef Gryglak. 128. Karolina i Jakub Sołtys; Katarzyna i Franciszek Swoczyk; Andrzej Habina. 129. Tomasz Bylina.130. Maria i Paweł Sołtys; Wojciech Ligas. 131. Franciszek Sołtys. 132. Marta, Jan Pojedzinka. 133. Zm. z rodz. Gotkowski. 134. Helena Błazoszek; Elżbieta, Wendelin Pluta; Rozalia, Cyryl, Jan Błazoszek. 135.