Plan Adoracji w W. Piątek i W. Sobotę

WIELKI PIATEK

W ciągu dnia adoracja indywidualna

Adoracja przy Grobie Pańskim

Godz. 19.30 – 20.30 –   Róża Matki Bożej Wniebowziętej

Godz. 20.30 – 21.30 –   Róża Matki Bożej Królowej Świata

Godz. 21.30 – 22.00 –   indywidualnie wierni

WIELKA SOBOTA

Godz. 7.00 – 8.00       –        Róża Bożej Mądrości

Godz. 8.00 – 9.00       –       Róża M. B. Częstochowskiej

Godz. 9.00 – 10.00    –        Róża M.B. Fatimskiej

Godz. 10.00 – 11.00  –         Róża M.B. Ludźmierskiej

Godz. 11.00 – 12.00  –        Róża M.B.N. Pomocy

Godz. 12.00 – 13.00  –        Dzieci szkolne, młodzież

Godz. 13.00 – 14.00  –         Róża M.B. Ostrobramskiej

Godz. 14.00 – 15.00  –        Róża M.B. Pięknej Miłości

Godz. 15.00 – 16.00  –        Róża M.B. Saletyńskiej

Godz. 16.00 – 17.00  –         Róża M.B. Różańcowej

Godz. 17.00 – 18.00  –        Róża M.B. Siedmiu Boleści

Godz. 18.00 – 18.30  –         Róża M. B. Wniebowziętej