2 Niedziela W. Postu – 13 marca 2022

  1. Trwa Wielki Post. Zapraszamy na Gorzkie Żale na godz. 15.00 oraz na Drogę Krzyżową w piątek na godz. 17.30. W Łapszance Gorzkie Żale dziś po Mszy św. o godz. 8.15, Droga Krzyżowa w piątek po Mszy św.
  2. Dziękujemy za wsparcie dla uchodźców wojennych z Ukrainy. W Łapszach Wyżnych zebrano na ten cel 5 849 zł. W Łapszance – 2 732 zł.
  3. Prosimy o codzienną modlitwę Różańcową w waszych rodzinach w intencji zaprzestania działań wojennych na Ukrainie i o pokój na świecie. Harcerzom, dzieciom i ich wychowawcom dziękujemy za czuwanie modlitewne w intencji pokoju na Ukrainie.
  4. W sobotę Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny. Msze św. o godz. 8.30  i 18.00 w Łapszach Wyżnych. W Łapszance o godz.15.00
  5. W kościele są do nabycia baranki wielkanocne w cenie 7 zł. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Misjonarze Saletyni

Ogłoszenie OSP w Łapszach Wyżnych:

1. Zarząd OSP w Łapszach Wyżnych informuje, że z inicjatywy orkiestry dętej w Łapszach Wyżnych zakupiono defibrylator AED IPAD. Łączny koszt zakupu wyniósł 6 820 zł. Orkiestra przekazała kwotę 3420, którą zebrała podczas koncertu noworocznego. Resztę zakupu pokryliśmy ze środków własnych. Sprzęt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że w dniu 20 marca odbędzie się szkolenie dla chętnych mieszkańców za zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED w godzinach od 16.00 do 18.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Bardzo dziękujemy orkiestrze za inicjatywę i wsparcie przy zakupie defibrylatora.

2.  Ogłoszenie Rady Parafialnej: W związku z wcześniej ogłoszoną sprzedażą drzewa obok parkingu, która nie doszła do skutku prosimy zainteresowanych kupnem o przybycie w najbliższą sobotę, 19 marca o godz. 15.00 na parking obok kościoła. Sprzedaż odbędzie się w formie licytacji, a pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby kościoła.