6 Niedziela zwykła – 13 lutego 2022

  1. W poniedziałek jest wspomnienie św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
  2. W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej.

3. Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette prosi o podarowanie 1 procenta podatku. Fundusz wspiera dzieci i młodzież poprzez: stypendia, zapomogi losowe, zwroty kosztów leczenia, dofinansowanie wyjazdów letnich i zimowych, dary rzeczowe ,dożywianie, inne.

4.„Caritas Archidiecezji Krakowskiej prosi o przekazanie 1 procenta podatku na pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym. Krakowska Caritas prowadzi ponad 40 placówek dla potrzebujących, pomaga też ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Wasze wsparcie jest dla nas istotne, byśmy mogli świadczyć pomoc potrzebującym”

5. Saletyni posługującyKrzywym Rogu na Ukrainie proszą o wsparcie akcji: „Kanapka za złotówkę”. Krzywy Róg to miasto liczące ponad 600 tyś. mieszkańców, z czego z pomocy żywnościowej w ostatnim okresie raz w tygodniu korzysta aż 600 osób. Są to głównie ludzie starsi i samotni, którzy mają niską pensję lub emeryturę i wysokie do ich dochodów opłaty za usługi komunalne. To osoby najuboższe i często po prostu z ulicy. Każda wpłata, daje możliwość w dalszym ciągu wspierać ubogich.“

Broszurki z numerami KRS i numerem konta są umieszczone na stoliku.

Misjonarze Saletyni