34 Niedziela zwykła – 21 listopada 2021

  1. Kolejny rok liturgiczny kończymy Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.  Po mszach św. wystawienie Najśw. Sakramentu, Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa i Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia możemy dziś uzyskać odpust zupełny.
  2. W poniedziałek jest wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej
  3. W sobotę, 27 listopada  zapraszamy na spotkanie młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania: w Łapszance na  godz. 16.00. W Łapszach Wyżnych na  godz. 19.00
  4. W sobotę, 27 listopada o godz.19.00 odbędzie się spotkanie dorosłych lektorów z Łapsz Wyżnych i Łapszanki
  5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się okres Adwentu.
  6. W piątek w Krempachach miał miejsce pożar, który pochłonął 3 budynki gospodarcze i jeden mieszkalny. W ramach solidarności z poszkodowanymi w przyszłą niedzielę zbórka do puszek na ten cel.
  7. Dziś możemy złożyć ofiarę do puszek na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Środki, te Caritas Polska, przeznaczy na sfinansowanie działań pomocniczych na terenach przygranicznych.

Misjonarze Saletyni

Ogłoszenie z zewnątrz:

Stowarzyszenie Dzieci i młodzieży Spisza organizuje Świąteczną Akcję Charytatywną dla Chorych Dzieci Naszej Gminy, której celem jest zbiórka środków dla dzieci chorych wymagających leczenia i rehabilitacji. W przyszłą niedzielę młodzieżnauczyciele będą kwestować przed kościołem. Ofiarodawcy otrzymają kartki świąteczne przygotowane przez uczniów. Zebrane pieniądze przekazane zostaną rodzinom chorych dzieci.