4 Niedziela Wielkiego Postu – 14 marca 2021

  1. Dziś niedziela Laetare-niedziela radości. Kościół cieszy się z obfitości dóbr nadprzyrodzonych, łask płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W czasie zagrożenia epidemicznego nie porzucajmy radości płynącej z ufności, że wszyscy jesteśmy w ręku Dobrego Boga.
  2. Dzisiaj/ niedziela/ o 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W Łapszance po Mszy św. o godz. 8.15
  3. W piątek, 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o godz. 16.00. Dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30. W Łapszance w piątek o godz. 14.30
  5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadzi ks. Łukasz Soczek – Misjonarz Saletyn, Dyrektor Postulatu z Dominikowic. Program rekolekcji na kolejne dni podamy w przyszłą niedzielą
  6. W czasie Gorzkich Żalów zbieramy ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
  7. Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, z błogosławieństwem Episkopatu Polski oraz naszego arcybiskupa Marka Jądraszewskiego, od 19-25 marca obchodzić będziemy Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. „W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć EWANGELIE ZYCIA”

Misjonarze Saletyni

Ogłoszenie z zewnątrz dla Łapszanki:

Zakład Kominiarski w Nowym Targu informuje mieszkańców Łapszanki, że od środy17 marca rozpocznie się okresowy przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych, dymowych i wentylacyjnych. Obowiązkiem właściciela, zarządcy, użytkownika budynku jest dopuszczenie do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych zgodnie z Rozp. M.S.W, z dnia 0.11.1992 r. Dz. Ust.Nr.92 z dnia 10.12.1992 r. w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane.

Zakład Kominiarski uprzejmie prosi osoby na kwarantannie i chore na Covid19, o poinformowanie o takiej sytuacji pracownika zakładu przed rozpoczęciem czyszczenia.