Intencje mszalne od 14.12.-20.12.2020

Poniedziałek 14.12.1010

7.30 + Barbara Jeleniewska – 9 rocz. śm., + Mieczysław

18.00 + Jakub Kapołka – od sąsiadów Pietraszków

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w 20 rocz. urodzin

Wtorek 15.12.2020

7.30 + Gerwazy, Aniela, Tekla Gryglak

18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Bożą w rodzinie

18.00 + Marcin Pawlica – od siostrzeńca Marcina z rodziną

Sroda 16.12.2020

7.30 O zdrowie i Błogosławieństwo Boże w rodzinie Wostbrock

18.00 + Maria Gryglak – od Marii Pawlica

Czwartek 17.12.2020

7.30 + Maria Gryglak – od Marii i Józefa Gałowicz

18.00 + Marcin, Elżbieta Pawlica – 11 rocz. śm.

18.00 + Jakub Kapołka – od Stefanii i Franciszka Kapołka

Piątek 18.12.2020

7.30 + Maria i Józef Gryglak – od Marii Pawlica

18.00 + Maria i Paweł Sołtys, + Anna i Stanisław Woźnik

Sobota 19.12.2020

7.30 + Mieczysław Skorupka – w 3 rocz. śm., + + rodzice

7.30 + Marcin Pawlica – od chrześniaka Łukasza

18.00 + Maria – 77 rocz. śm., + Franciszek Brawiak

Niedziela 20.12.2020

7.00 + Zofia, Stanisław, Jan, Adam

9.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Ewy w 40 rocz. urodzin

11.30 Za parafian / chrzest /

ŁAPSZANKA

Sroda 16.12.2020

15.00 + Sebastian, Emilia Kapołka – int. rodz. Jasieniaków

Piątek 18.12.2020

15.00 rez. nr. 72

Niedziela 20.12.2020

8.15 + Józef Kapołka – 4 rocz. śm. – intencja córki Marii z rodz.

10.45 W 50 rocz. urodzin Franciszka oraz 24 rocz. zawarcia małżeństwa Haliny i Franciszka Sołtys z podziękowaniem za przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę Bożą