31 Niedziela zwykła – Uroczystość Wszystkich Swiętych – 1 Listopada 2020

  1. Dzisiaj, 1 listopada w jednej uroczystości Kościół oddaje chwałę Bogu, który swoją łaską uzdolnił niezliczone rzesze wiernych do złożenia świadectwa wierze swoim życiem i trwaniem w codziennej wierności. Równocześnie jest to dzień, który przypomina każdemu z ochrzczonych o jego powołaniu do świętości. Po mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
  2. Dzisiaj o godz. 14.00  w kościele różaniec za zmarłych i modlitwy jakie zazwyczaj odmawialiśmy na cmentarzu.
  3. Jutro, 2 listopada, obchodzimy w liturgii wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 7.3018.00. W Łapszance o godz. 9.00 a po Mszy św. wypominki. W tym dniu modlitwą otaczamy wszystkich zmarłych, którzy należą do Chrystusa, ale trwa ich czas oczyszczenia w czyśćcu. W kościele parafialnym różaniec połączony z czytaniem wypominków o godz. 17.30
  4. W Łapszance w okresie zimowym msze święte w tygodniu będą o godz.15.00

W Łapszach Wyżnych nie zmieniamy w tym roku godziny wieczornej mszy św. 

5. Odpust za zmarłych: Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dniu od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych mogą być od siebie oddzielone. By uzyskać odpust zupełny trzeba być w łasce uświęcającej, odmówić modlitwę Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach ojca świętego.

6. Od jutra  będziemy modlić się za zmarłych i czytać wypominki o godz. 17.30. W Łapszance w środy i piątki po Mszy św.

7. Odwiedziny chorych: W pierwszy piątek udamy się do chorych, w tych godzinach, co zwykle, po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu wizyty przez rodziny chorych.

8. Od wtorku, 3 listopada zapisujemy intencje mszalne na cały nowy rok 2021. Zwyczajnie przychodzicie zamawiać intencje mszalne, po mszach świętych. Ze względu na pandemię, by nie gromadzić się licznie przy kancelarii, będę dodatkowo do dyspozycji w kancelarii parafialnej w najbliższy wtorek, środę od 9.00 do 12.00 i po południu od godz. 14.00 do 17.00. Bardzo proszę wykorzystać tą dodatkową możliwość zamawiania intencji mszalnych. Przypominam, że w niedzielę i święta zawsze jedna intencja jest za parafian. Na pozostałych dwóch mszach niedzielnych rezerwujemy intencje związane z ważnym jubileuszem czy rocznicą. Proszę również myśleć o innych i nie rezerwować zbyt dużej ilości intencji od jednej rodziny. Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Nie jest ona opłatą za Mszę. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kapłana.

9. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu wystosowali apel w sprawie ochrony życia i pokoju społecznego w Polsce. Biskupi proszą wszystkich wierzących  o post, jałmużnęmodlitwę o pokój społeczny, w intencji ochrony życia, zakończenie trwającego kryzysu, a także o ustanie rozwijającej się pandemii.

Misjonarze Saletyni