Ogłoszenie spółki wodnej Smietaniok-Foldówka

Z uwagi na silne skażenie wody bakterią E. coli stwierdzone

przez sanepid, wskazane jest odkażenie jej przy użyciu środka

„Chloramina T”, którego zakup kosztował 740zł.

Po jego zastosowaniu w dniu 18 października 2020r. po godz.

15:00, prze kilka dni w wodzie odczuwalny będzie zapach chloru.

Z konieczności zamontowania zaworów dopływu wody ze studni

w Śmietanioku, a szczególnie zaworu spustowego wody ze zbiornika

w roku 2021, prosimy udziałowców zalegających z opłatą składek do

ich uregulowania u skarbnika do końca października br.

(Przypominamy, że składka została ustalona na zebraniu walnym

przez udziałowców na 50 zł od gospodarstwa, szkoła 200 zł).

Ze względu na covid 19, wszelkie pomysły i uwagi dotyczące

montowania zaworów prosimy składać na piśmie do Pana Romana

Stańczak, Pani Katarzyny Szcechowicz lub do mnie.

Jan Sołtys

Prezes Spółki