29 Niedziela zwykła – 18 października 2020

  1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą misyjną, której hasłem są słowa: „Oto ja, poślij mnie”. Rozpoczynamy nią Tydzień Misyjny, w którym modlić się będziemy w intencji misji i misjonarzy.
  2. MIVA Polska przesłała podziękowanie dla naszej parafii za ofiary w kwocie 2240 zł. na środki transportu w ramach Akcji św. Krzysztof- 1 grosz za 1 kilometr. List z podziękowaniem umieszczony jest na tablicy ogłoszeń.
  3. Składamy serdeczne podziękowania za złożone w zeszłą niedzielę ofiary na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebraliśmy kwotę 1445 zł. W Łapszach 925,w Łapszance 520. Bóg zapłać!
  4. W związku z wprowadzonymi od 17 października obostrzeniami ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski w specjalnym dekrecie wzywa do przestrzegania zasad wprowadzonych przez władze państwowe. / Limit osób w przeliczeniu na powierzchnię świątyni – 1 osoba na 7m2, a także wcześniej ustanowionego nakazu zakrywania ust i nosa/ U nas limit osób wynosi: W Łapszach – 35. W Łapszance – 17. Równocześnie ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy św. dla wszystkich wiernych.  Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy św. w dniu nakazanym nie jest grzechem. Dyspensa obowiązuje aż do odwołania.
  5. W związku z limitem osób, które mogą przebywać w kościele prosimy aby dzieci  przedszkolne i z klasy pierwszej przychodziły na Różaniec we wtorek czwartek. Pozostałe dzieci w poniedziałek środę piątek. Wszystkich zachęcamy do łączności duchowej poprzez modlitwę w rodzinych.
  6. W czwartek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, który jest również patronem Sz.P. w Łapszach Wyżnych. W związku z pandemią, w tym roku nie będzie Mszy św., na której wcześniej gromadzili się wszyscy uczniowie i nauczyciele.
  7. Planowany na listopad wyjazd do Filharmonii został przniesiony na wiosnę przyszłego roku.
  8. Wypominki roczne i miesięczne można składać w kościele lub w kancelarii parafialnej.

                                                    Misjonarze Saletyni