Intencje mszalne od 13.07.-19.07.2020

Poniedziałek 13.07.2020

7.30 W 18 rocz. urodzin wnuczki Aleksandry o Boże błogosławieństwo i dobry wybór drogi życiowej

7.30 + Marcin Pawlica

18.00 + Rozalia- rocz. śm., + Seweryn Krzysik

Wtorek 14.07.2020

7.30 + Franciszek i Józef Budz

18.00 + Paweł Kalata – rocz. śm.

Sroda 15.07.2020

18.00 + Adam Kłak – 20 rocz. śm.

Czwartek 16.07.2020

7.30 + Anna – 19 rocz. śm., + Andrzej Skorupka

18.00 + Ks. Roman Sikora – rocz. śm., ++ kapłani

Piątek 17.07.2020

18.00 + Anna, Andrzej Sołtys

Sobota 18.07.2020

7.30 O zdrowie, Dary Ducha Swiętego i Boże błogosławieństwo w rodzinie

18.00 + Franciszek i + syn Mateusz Krzysik

Niedziela 19.07.2020

7.00 + Józef Pluta – od Cyryla Błazoszek z rodziną

9.00 + Zofia Sliwa

11.30 Za parafian

ŁAPSZANKA

Sroda 15.07.2020

16.00 rez. nr. 40

Piątek 17.07.2020

16.00 O zdrowie, opiekę Bożą dla Mariusza w rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla Sołtysów

Niedziela 19.07.2020

10.15 Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie w rodzinie, opiekę Matki Bożej w pracy i nauce – int. rodz. Kaniów