Komunia św. duchowa. Pierwszy piątek.

Zbliża się pierwszy Piątek Miesiąca i pierwsza sobota miesiąca. Niektórzy przeżywają dziewięć pierwszych piątków i pięć pierwszych sobót. Sytuacje nadzwyczajne, a taką mamy teraz nie powodują przerwy w ciągłości tych praktyk. Opuszczenie pierwszego piątku czy pierwszej soboty w aktualnej sytuacji nie jest zaniedbaniem. Gdy tylko minie czas epidemii i zowu będzie można uczestniczyć w nabożeństwach w kościele, wtedy  będzie można kontynuować bez koniczności rozpoczynania ich na nowo.

Serdecznie zachęcam do praktyki wzbudzenia sobie aktu żalu doskonałego, Komunii duchowej, modlitwy w domu, najlepiej z całą rodziną, w tym do wspólnego odprawiania nabożeństw Drogi Krzyżowej, oglądania transmisji na żywo nabożeństw kościelnych np. z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu.

Sam sposób przyjęcia Komunii św. duchowej może być różny.

Najczęstszą podczas obecnej zarazy okazją do przyjmowania komunii duchowej jest uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet. Można też łączyć się duchowo ze Mszą św. odprawianą o określonej godzinie w kościele parafialnym. Komunia św. duchowa jest tu wkomponowana w całość przeżycia Mszy św. Przed Mszą św. można odmówić jedną z ulubionych modlitw przed Komunią, a w chwili jej rozdawania w kościele, wyznać Miłość Panu Jezusowi i przyjąć do duszy.

Albo:

Komunia duchowa może mieć  formę krótkej modlitwy. Na przykład: „Wierzę, Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny w Eucharystii. Kocham Cię! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem. Przyjdź do mojego serca, oddaję Ci się cały! Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!”

Albo:

Można aktowi Komunii duchowej nadać formę swoistej liturgii: Wzbudzić akt żalu, zakończony spowiedzią powszechną lub „Panie, zmiłuj się”, przeczytać fragment Ewangelii / na przykład ten przypadający na dany dzień/, pomodlić się Modlitwą Pańską, odmówić „ Baranku Boży… i następnie w skupieniu zaprosić Jezusa do swojego serca. Słowa, którymi zapraszamy Pana, powinny być proste, szczere i żarliwe.

Istotne jest, by w czasie zarazy odnowić w sobie potrzebę Komunii duchowej, zatęsknić za Panem Jezusem. Taka tęsknota może również oczyścić z przejawów rutyny, powierzchowności w przyjmowaniu Komunii św.

            Jeszcze raz proszę i zachęcam, by wszystkie dzieci i młodzież oraz wszyscy, którzy pragną przystąpić do sakramentu pokuty, a w sytuacji epidemii nie jest to możliwe, skorzystały z możliwości pojednania się z Panem Bogiem poprzez akt żalu doskonałego i przyjmowały, nawet codziennie, Pana Jezusa w sposób duchowy.

Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zachęca, by wszystkie rodziny w piątek lub w sobotę przed Niedzielą Palmową, przeżyły rodzinne nabożeństwo pojednania.

                                                                                Ks. Bogdan Kadłuczka – proboszcz

https://diecezja.pl/aktualnosci/praktyka-pierwszych-piatkow-i-pierwszych-sobot-miesiaca-w-okresie-epidemii/