5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 MARCA 2020

  1. Wszystkim parafianom, w tym trudnym czasie powszechnej kwarantanny, życzymy dużo wiary, nadziei, cierpliwości i wzajemnej życzliwości. Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski udziela aż do odwołania dyspenzy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i zachęca do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radowe, telewizyjne i internetowe.
  2. W okresie epidemii porządek mszy św. nie ulega zmianie. We Mszach św. mogą uczestniczyć jedynie te osoby, które zamówiły intencję i to w liczbie nie przekraczającej 5 osób. Pozostałych wiernych zachęcamy do modlitwy w domach oraz do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w przedsionku kościoła.
  3. Biskupi zachęcają by w tej wyjątkowej sytuacji epidemii,  wykorzystać inną drogę pojednania z Bogiem. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr. 1452 objaśnia, że żal, który wypływa z miłości do Boga, jest nazwany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeżeli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe. Do takiej formy uzyskania łaski zachęcamy wszystkich a szczególnie będących w kwarantannie, osoby w podeszłym wieku, chorych, których odwiedzamy na 1 piątki oraz dzieci i młodzież.

Okazja do spowiedzi w kościele codziennie przed mszą św. z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego ustanowionego na czas epidemii oraz w innym czasie na prośbę penitenta wyrażoną telefonicznie. Nr. telefonu: 18 265 97 77

  • W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Odwiedzin chorych nie będzie. Wszystkich zachęcamy tego dnia do przyjęcia Komunii św. duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.
  • Podejmując w tych dniach modlitwę błagalną o oddalenie epidemii, módlmy się za zmarłych, chorych w intencji lekarzy, personelu medycznego i wszystkich służb, które działają w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się tego wirusa. Polecamy tą szczególną intencję wstawiennictwu naszych Patronów: św. Piotra i Pawła oraz Matki Bożej Saletyńskiej.

            Misjonarze Saletyni